Downloadbare archieven

De gegevens in deze rubriek zijn alleen beschikbaar voor privégebruik. Wil men deze gegevens elders publiceren, dan is toestemming van de Historische Vereniging noodzakelijk.

 • Bouwvergunningen Rhenen 1908-1943
  De bouwvergunningen over de genoemde periode, zoals aanwezig in het archief van de gemeente Rhenen, zijn in een database ingebracht door dr. H.P. Deys. Een aantal dossiers ontbreekt geheel of gedeeltelijk. Enkele andere bouwvergunningen, die buiten de genoemde periode vallen, zijn extra toegevoegd. Ook werd in zeer veel gevallen het (de) ontbrekende kadastrale nummer(s) toegevoegd, evenals de nummers van de hulpkaarten (aangeduid als Hk of hk, en aanwezig op het Kadaster te Utrecht), die gedetailleerd weergeven wat de landmeter op welk dienstjaar heeft gemeten. Onder Bijzonderheden zijn gegevens over de inhoud van het dossier en eventuele andere relevante gegevens vermeld. Het hier opgenomen bestand bevat 2.253 dossiers.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 02-05-2008
  Bestandsgrootte: 1.11 MB
 • Bestuurders, ambtsdragers en andere beroepen
  Het document Schouten bevat een aantal lijsten van bestuurders, ambtsdragers en andere beroepen, van personen die in de afgelopen 4 tot 5 eeuwen in Rhenen hebben gefunctioneerd. De lijsten zijn verre van volledig. Ze zijn tijdens bestudering van archiefstukken en andere historische verzamelingen bij elkaar verzameld. Ze zijn dus niet systematisch gezocht, maar steeds genoteerd wanneer ik een dergelijk gegeven tegenkwam. Sommige lijsten komen uit gedrukte publicaties (bijvoorbeeld de commandeurs en landscommandeurs). De gegevens worden hier beschikbaar gesteld in de verwachting dat anderen hiermee hun voordeel zullen kunnen doen en eventuele verbeteringen en aanvullingen aan mij willen doorgeven.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 19-08-2000
  Bestandsgrootte: 60 KB
 • Inventaris archieven der Hervormde Gemeente te Rhenen
  Voorlopige inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Rhenen uit de periode 1634 t/m ca. 1951. In dit document wordt een overzicht gegeven van de inhoud van het Archief van de Ned. Herv. Gemeente te Rhenen, zoals deze werd aangetroffen in de kluis van het Kerkelijk Bureau te Rhenen. Toegevoegd zijn inventarisgegevens van stukken, betrekking hebbend op deze kerkelijke gemeente, maar aanwezig in het oud-archief Rhenen en in Het Utrechts Archief. Het archief van de Ned. Herv. Gemeente bevindt zich in laatstgenoemd archief.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 12-10-2002
  Bestandsgrootte: 201 KB
 • Inventaris gemeentearchief Rhenen 1337 - 1851
  Inventaris van de archieven van het stads- en gemeentebestuur Rhenen uit de periode 1337 t/m 1851, inclusief de archieven van de Kerkmeesters (c. 1580-1810) en van de Gast- en Weeshuismeesters (c. 1600-1850).
  Opgesteld door: G. Stadermann en K. Heeringa
  Datum laatste wijziging: 11-03-2001
  Bestandsgrootte: 384 KB
 • Inventaris gemeentearchief Rhenen 1852 - 1925
  Inventaris van de archieven van het stads- en gemeentebestuur Rhenen uit de periode 1852 t/m 1925.
  Opgesteld door: G. Stadermann en K. Heeringa
  Datum laatste wijziging: 12-10-2002
  Bestandsgrootte: 72 KB
 • Inventaris gemeentearchief Rhenen 1926 - 1994
  Inventaris van de archieven van het stads- en gemeentebestuur Rhenen uit de periode 1926 t/m 1994.
  Opgesteld door: -
  Datum laatste wijziging: 10-04-2008
  Bestandsgrootte: 350 KB
 • Lidmatenregister Hervormde Gemeente Rhenen 1674 - 1856
  In deze PDF-file zijn van de nieuwe lidmaten vermeld: de naam, de datum van belijdenis of attestatie mét plaatsnaam, datum vertrek en eventuele bijzonderheden. Toegevoegd is het paginanummer zoals vermeld in het originele register. Deze lijst is opgesteld door dr. H.P. Deys, echter niet gecorrigeerd. De lidmaten van vóór 1672 zijn opgenomen in een plaatselijke uitgave: C.L. van Otterlo en Ph.J. van Daal, Historische Reeks Rhenen dl I Lidmatenregister Rhenen 1654-1672.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 30-04-2008
  Bestandsgrootte: 1.11 MB
 • Predikanten van de Cunerakerk in Rhenen
  Naamlijst van predikanten uit de periode 1579 tot heden, die in Rhenen in de Cunerakerk hebben gestaan. De naamlijst in de Cunerakerk gecorrigeerd en aangevuld.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 11-03-2001
  Bestandsgrootte: 85 KB
 • Topografie, veldnamen
  Deze database bevat gegevens die in de loop der vele jaren verzameld zijn uit allerlei zeer diverse bronnen, meestal met name vermeld. De meeste gegevens werden verzameld en ingevoerd door dr. H.P. Deys. Voor een deel zijn de gegevens door een klein werkgroepje verzameld uit de notariële archieven rond 1830. 1437 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 09-09-2012
  Bestandsgrootte: 3.09 MB
 • Rhenen 1950
  Database waarin alle namen uit de adreslijst per 1 januari 1950, opgesteld door de V.V.V., door dr. H.P. Deys werden ingebracht. Dank zij de database zijn alle records ook op adres en beroep van de bewoner doorzoekbaar. De V.V.V. Gids bevat trouwens nog heel veel meer gegevens over Rhenen, maatschappelijk, kerkelijk, horeca, hotels, onderwijs, politie, brandweer. etc. etc. 2712 records. N.B. De eerste officiële Gemeentegids van Rhenen verscheen pas in 1981,en loopt tot op de dag van vandaag (2012) door. Deze gids bevat echter geen adreslijst.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 11-03-2012
  Bestandsgrootte: 10.6 MB
 • Bevolking 1909
  In een zwart kasboekachtig boek werd vanaf ca. 1909 van elk adres in de gemeente de naam van de hoofdbewoner vermeld. Wanneer deze verhuisde of overleed, werd de naam doorgestreept en vervangen door de nieuwe hoofdbewoner. Tevens werden huisnummers, zo die veranderd waren, gecorrigeerd. In de database is doorhalen niet aan te geven, daarom heb ik er in dergelijke gevallen een x achter de naam geplaatst. (Inv. nummer ergens tussen 163 en 170, mogelijk Inv. 165). Deze database is continu steeds met allerlei andere gegevens aangevuld, o.a. uit bouwvergunningen, aanvragen voor diverse uithangborden etc. etc. Zo kan deze database in een aantal gevallen informatie verstrekken over fabrieken en dergelijke. 2375 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 22-09-2012
  Bestandsgrootte: 25.2 MB
 • Bevolking 1890
  Inv. 173. Bevat alle hoofdbewoners met echtgenoten, hun voornamen, geboortedata en geboorteplaats, geloof en beroep, en veelal het aantal kinderen en inwonende familileden. In elk geval is iedere familienaam in dit register vermeld, en dus doorzoekbaar. Daarnaast veelal datum van vestiging en vertrek. In de originele delen werden adreswijzigingen aangebracht door het oude adres (of het huisnummer bij omnummeringen) door te strepen en het nieuwe er bij te schrijven. Hierbij is helaas niet duidelijk of het een nieuwe vestigingsplaats betreft, dan wel slechts een nieuw nummer. Deze gegevens zijn alle opgenomen, en veelal later door mij voorzien van kadastrale nummers en eventuele andere info. Ook werd geregeld nadere info toegevoegd. 3297 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 18-09-2012
  Bestandsgrootte: 44.7 MB
 • Bevolking 1862
  Inv. 162. Van dit register werden alle hoofdbewoners en echtgenoten ingebracht en de adresgegevens. Veelal werd het kadasternummer er en werden er ook andere gegevens toegevoegd. Aantal records 2241.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 02-07-2012
  Bestandsgrootte: 11.6 MB
 • Bevolking 1850
  Inv. 633. Volkstelling. De database bevat de namen van de hoofdbewoners, de adressen beroepen. Bijna steeds ook aangevuld met bijgezochte kadastrale nummers. 712 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 19-07-2012
  Bestandsgrootte: 1.06 MB
 • Bevolking 1840
  Inv. 631. Deze database bevat het complete register met alle kinderen etc, leeftijden en is aangevuld met kadastrale gegevens. 497 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 06-01-2010
  Bestandsgrootte: 1.45 MB
 • Bevolkingsregister 1830
  De eerste Volkstelling Inv. 629. Het complete register werd aangevuld met de kadastrale gegevens van 1832, en de namen van de eigenaren van de woningen, soms voorzien van huisbazen. Alle tussen [. ] teksthaken staande gegevens betreffen aanvullingen uit andere bronnen. 461 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 23-07-2012
  Bestandsgrootte: 1.39 MB
 • Bevolking 1812
  Database samengesteld uit gegevens van Inv. 452. 227 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 05-06-2012
  Bestandsgrootte: 421 KB
 • Bevolking 1809
  Met beroep en andere gegevens, samengesteld uit gegevens in Inv. 479x, lijst van op te roepen inwoners van Rhenen, in verband met het Keizerlijk decreet van 18 augustus 1811, ten einde een vaste familienaam aan te nemen ( naamsaannemingsregister), met afkondigingsbiljet, 1811. 485 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 04-07-2012
  Bestandsgrootte: 757 KB
 • Bevolking 1801
  Lijst van het lantaarngeld (Inv. 521) 1801, aangevuld met gegevens uit het kohier Consumptiemiddelen ( Inv. 539?). 504 records.
  Opgesteld door: dr. H.P. Deys
  Datum laatste wijziging: 30-05-2012
  Bestandsgrootte: 1.5 MB