Werkgroep Genealogie en Heraldiek

Sinds 2009 is de werkgroep Genealogie en Heraldiek actief. De werkgroep is op dit moment bezig met het project 'Wie woonde waar'. Met het in kaart brengen van de woonplaats van de families binnen de stadsmuren gedurende twee eeuwen, hoopt de werkgroep een goed beeld te krijgen van de diverse families die Rhenen rijk was. Ook is men al bezig om dezelfde strategie toe te passen voor Elst, Achterberg en de buiten de stadsmuren van Rhenen gelegen behuizing en bemensing. Men maakt daarbij gebruik van diverse bronnen uit het archief van Rhenen.

De werkgroep streeft er tevens naar om alle publicaties over families uit Rhenen, Elst of Achterberg in de bibliotheek te verzamelen.

Tegelijkertijd is het de wens van de werkgroep om een ieder die zich met genealogisch onderzoek bezighoudt in relatie tot Rhenen te stimuleren en te ondersteunen.