Historie

Rhenen, Elst en Achterberg zijn gezegend met een rijk verleden. De strategische ligging heeft ervoor zorg gedragen dat gedurende eeuwen sporen te vinden zijn van de lokale historie. Het lag net ten noorden van de Betuwe, de rivierdelta die door de Romeinen werd geaccepteerd als hun noordgrens. Vele Romeinse verkenningstochten zijn dan ook in deze contreien gemaakt.

In de Middeleeuwen was Rhenen met het bisschoppelijk slot Ter Horst in Achterberg de meest vooruitgeschoven sterkte in de zuidoosthoek van het bisdom. Het was het belangrijkste steunpunt in de Stichtse strijd tegen de graven, later hertogen van Gelre. Na de centralisatie van het landsbestuur door keizer Karel V bleef het lange tijd een rustig garnizoensstadje, maar als een van de vijf steden van Het Sticht speelde het een actieve rol in het bestuur van het gewest.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Rhenen ruw opgeschrikt. Door de strijd op en rond de Grebbeberg werd Rhenen het symbool van de strijd tegen de Duitse bezetter. Deze strijd en ook het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog hadden als consequentie dat een groot deel van de stad werd verwoest. Tijdens en na de oorlog volgde de wederopbouw in de zo kenmerkende Delftse schoolstijl van de binnenstad. In de decennia die volgden na dit grote conflict kwam de snelle uitbreiding van de drie kernen van de gemeente Rhenen.

« Vereniging