Vereniging

De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken werd in 1907 door een aantal notabelen, die veel belangstelling koesterden voor de rijke geschiedenis van Rhenen, opgericht. Na actieve en minder actieve perioden werd de vereniging door enkele enthousiaste ingezetenen in 1980 nieuw leven ingeblazen en sindsdien groeit en bloeit de vereniging als nooit te voren. We hebben echter ook Ú nodig als nieuw lid, vandaar: meld U aan via deze website.

De doelstellingen zijn:

  • de kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van de geschiedenis, de archeologie en de monumentenzorg betreffende de gemeente Rhenen
  • te waken over het behoud van het cultureel, historisch-landschappelijk en archeologisch erfgoed
  • en voorts al datgene te ondernemen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  • De vereniging tracht de doelstellingen te verwezenlijken door:
  • het publiceren van historisch onderzoek in Oud Rhenen, het tijdschrift voor de geschiedenis van Rhenen dat 3 maal per jaar verschijnt
  • het aanmoedigen van het doen van historisch onderzoek door leden van de vereniging
  • het minimaal 6 maal per jaar verzorgen, door eigen leden en deskundigen van buiten de vereniging, van lezingen over historische onderwerpen, die tenminste op enigerlei wijze in betrekking staan tot de gemeente Rhenen
  • het ondersteunen van en deelnemen aan de werkzaamheden van de verenigings werkgroepen
  • het deelnemen aan activiteiten binnen de gemeente door het leveren van deskundigheid, adviezen en medewerking. Te denken valt daarbij aan het Oudarchief van de gemeente, Open Monumentendag, gemeentelijke commissie Monumentenzorg, Museumbegeleidingscommissie, commissie Herinrichting Historische Binnenstad, Stichting Beiaard Cuneratoren, Week van de Geschiedenis.
« Welkom