Werkgroep Archeologie Rhenen (WAR)

In 1995 richtte een drietal leden van de Historische Vereniging een werkgroep archeologie op. Het aantal actieve mensen binnen de groep lag al spoedig rond de 10. Al heel snel was een passende naam gevonden: de WAR (Werkgroep Archeologie Rhenen).

Nog steeds komen deze amateur-archeologen elke donderdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur bijeen. Sedert onze laatste verhuizing vinden deze bijeenkomsten plaats in het nieuwe onderkomen in de Kerkstraat nummer 3, de Commanderij geheten, direct naast museum Het Rondeel. De vrijkort geleden ingevoerde Wet van Malta, die enorme veranderingen in de archeologische wereld teweegbracht, maar, niet te vergeten, ook de vorderende leeftijd van de WAR-leden brachten de bezigheden in de open lucht grotendeels tot stilstand.

Niettemin komt men nog wekelijks vol archeologisch enthousiasme bijeen, neemt al het nieuws betreffende oudheidkundige vondsten in binnen- en buitenland door en gaat na deze bespreking weer aan de slag met inventariseren en registreren van materiaal van oudere opgravingen. De bibliotheek en de vondsten geven nog altijd de mogelijkheid tot zelfstudie en dus het vergroten van kennis op archeologisch terrein. Is er ergens in Nederland een aantrekkelijke expositie, dan gaan we groepsgewijs museumwaarts.

De archeologische beroepsbureaus vinden ons altijd bereid inlichtingen te geven over onze werkzaamheden en over door ons gedane vondsten of om andere nuttige informatie te verschaffen. Komt het tot een opgraving in de naaste omgeving, dan wordt de WAR uitgenodigd om op zijn minst te komen kijken, maar vaak ook om assistentie te verlenen.

Belangstellenden zijn van harte welkom om onze werkgroep op bovengenoemde locatie en uren met een bezoek te vereren. We staan ze graag te woord.