Werkgroep Digitale Beeldbank Rhenen (DBR)

Het doel van deze werkgroep is om zoveel mogelijk afbeeldingen van Rhenen, Elst en Achterberg digitaal vast te leggen en te ontsluiten. De afbeeldingen worden op deze wijze duurzaam vastgelegd voor ons nageslacht. Een speciale poging wordt ondernomen om alle prentbriefkaarten van onze gemeente in de Beeldbank onder te brengen. Dat zijn er naar verwachting toch zeker zo'n vierduizend. Verzamelaars zullen dit toejuichen, want dan kan worden vastgesteld wat er nog in hun albums ontbreekt.

Bij de afbeeldingen zijn zogenaamde metadata toegevoegd; dat zijn de gegevens die je bij een foto of prent verwacht. Zoals: wie is de eigenaar, waar en wanneer gemaakt, wie of wat staat erop en meer van dit soort informatie. U kunt al een flink aantal afbeeldingen op deze website bekijken en dat zal vanwege schenkingen en het tijdelijk ter beschikking stellen alleen maar toenemen.

Veel meer andere afbeeldingen staan op de computers van De Commanderij, die op dinsdagmorgen of op afspraak te bezichtigen zijn. Via de vermelde links op deze site is ook het een en ander te bewonderen. Een voorbeeld daarvan is HetUtrechtsArchief.nl, de site van de Provincie die in het archief 1630 afbeeldingen van Rhenen heeft. Die zijn te bereiken via collectie-beeldmateriaal-Rhenen. U moet niet verbaasd opkijken als er over een jaar meer dan 10.000 afbeeldingen in de Digitale Beeldbank van Rhenen zijn opgenomen.