Werkgroep Elst en Remmerden

Elst, enkele kilometers lang en slechts enkele honderden meters breed. Ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Nederrijn. Ooit gelegen in het centrum van de Zuidoostutrechtse tabaksteelt, waaraan het min of meer zijn bestaan te danken heeft.

Een dorp dat vanouds verdeeld was over twee gemeenten. Het grootste deel behoorde tot de gemeente Rhenen en een kleiner deel maakte deel uit van de gemeente Amerongen.

Sinds de gemeentelijke herindeling maakt Elst vanaf 2006 in zijn geheel deel uit van de gemeente Rhenen. Dit is het werkgebied van de werkgroep. De geschiedenis van Elst heeft altijd min of meer in de schaduw gestaan van die van Rhenen en Amerongen. Daarin wil de werkgroep graag verandering brengen.

In het voorjaar van 2009 is de werkgroep Elst van start gegaan en bestaat uit 7 leden van de HVOR. De werkgroep heeft besloten de tussen Rhenen en Elst gelegen Buurtschap Remmerden eveneens als haar werkterrein te beschouwen en de geschiedenis van deze oude Buurtschap bij haar activiteiten te betrekken.

Doelstellingen van de werkgroep Elst zijn o.a.

- Onderzoek naar de geschiedenis van Elst & Remmerden,

- Werken aan een boek over de geschiedenis van Elst & Remmerden,

- Activiteiten van de HVOR onder de aandacht van de inwoners van Elst brengen,

- De plaatselijke historie meer bekendheid te geven door het organiseren van lezingen in MFG
"Het Bestegoed" te Elst en het verzorgen van publicaties.

Coördinator van de werkgroep Elst & Remmerden is Nees van den Oosterkamp,                     tel: 0318 - 471603.

De werkgroep is per e-mail bereikbaar via: werkgroep-elst-remmerden@oudrhenen.nlHet Elster Geschiedenishuis

In oktober 2013 is Het Elster Geschiedenishuis van start gegaan.

Het Elster Geschiedenishuis is een hedendaagse uitvoering van een praathuis. Een plaats waar (oud) inwoners uit Elst en Remmerden die geïnteresseerd zijn in de plaatselijke historie hun kennis en ervaringen, meestal aan de hand van verhalen, voorwerpen, publicaties en beeldmateriaal, kunnen vertellen en uitwisselen.

Iedereen kan meedoen, man, vrouw, jong of oud. U kunt luisteren, maar ook actief uw inbreng hebben. Het uiteindelijke doel is dat de historie (cultureel erfgoed) van Elst en Remmerden bewaard en levend blijft.

Praat u ons mee? Wij zien u graag in Het Elster Geschiedenishuis.

Plaats van samenkomst is MFG "Het Bestegoed", Tabaksweg 20A, Elst

De toegang is gratis.

 

Laatste bijeenkomst Het Elster Geschiedenishuis in 2014:

Donderdagmorgen 18 december van 9.30 - 11.30 uur

 

Bijeenkomsten Het Elster Geschiedenishuis 1e helft 2015:

Woensdagavond 28 januari van 20.00 - 22.00 uur

Donderdagmorgen 19 februari van 9.30 - 11.30 uur (IS VERVALLEN)

Donderdagmorgen 26 maart van 9.30 - 11.30 uur

Woensdagavond 22 april van 20.00 - 22.00 uur

 

Contactpersoon: Toon Blokland, tel: 0318 - 472748, e-mail: amblokland@live.nl