Werkgroep Veldnamen

Een groep van 5 personen heeft enkele jaren geleden het notarieel archief van Rhenen dat in Wijk bij Duurstede ligt opgeslagen, doorgenomen op zoek naar oude toponiemen. Al eerder had Henk Deys een verzameling van veldnamen aangelegd. Deze lijst is dankzij het onderzoek aangevuld met namen die in het archief werden gevonden. Totaal zijn er nu ruim 800 perceelsnamen bekend die met name vroeger werden gebruikt. Toen er nog geen kadaster bestond, konden de percelen immers alleen maar met een naam aangeduid worden. Dank zij het kadaster is nu ook bekend waar die percelen liggen, hoe groot ze zijn, wie de eigenaar is en dergelijke.

Percelen kunnen soms eeuwenlang dezelfde naam behouden, maar ook konden percelen worden verdeeld onder meer personen. Ieder deel kreeg dan een andere naam. Het is niet altijd gemakkelijk en doenlijk de oorspronkelijke naam en plaats terug te vinden.

De werkgroep heeft twee doelen: we blijven zoeken in allerlei archieven naar nieuwe perceelsnamen en we proberen de gevonden namen aan de juiste percelen te koppelen. Op een kadasterkaart kan dan vervolgens de naam bij het perceel geplaatst worden. Op die manier kunnen oude perceelsnamen van Rhenen in kaart gebracht worden. Samenwerking met de andere werkgroepen Elst/Remmerden en Achterberg is dan ook vanzelfsprekend.