Werkgroep Virtueel Rhenen

…. maakt van historische illusie een virtuele werkelijkheid

Geschiedenis is een illusie. De tijd zorgt voor vervorming zowel van beeld als van tekst. Laat 10 ooggetuigen hun verhaal doen en je krijgt 10 verschillende interpretaties. Dit geldt zeker voor de geschiedenis. We maken onze eigen interpretatie van het verleden.
De werkgroep Virtueel Rhenen doet dat ook. Zeker omdat zo weinig historische gebouwen in Rhenen overgebleven zijn. Virtueel Rhenen maakt van historische illusie een virtuele werkelijkheid.

Hoe het begon

Rondlopend door oude steden denk je vaak: “Hoe zag Rhenen er in de middeleeuwen of in de Gouden Eeuw uit?” Want van het middeleeuwse Rhenen is helaas niet veel meer over.
Leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. (HVOR) vormden een werkgroep onder de naam Virtueel Rhenen. Zij werken aan de visualisatie van Rhenen in de periode 1650-1750. Een mooi tijdperk: de stad kreeg zijn huidige plattegrond, het zomerpaleis het Koningshuis stond er net (1630) en de Cuneratoren al 150 jaar. Voor de werkgroep een spannende en inspannende klus.

Project historisch Rhenen

Virtueel Rhenen maakt een interactief 3D-model van historisch Rhenen. De bezoeker wandelt zelf door de stad als in een computerspel.
Dat gebeurt door onderzoek, reconstructie en 3D-modellering. Gestart wordt met onderzoek en reconstructie van gevels. In de periode 1650-1750 stonden in Rhenen ongeveer 250 huizen. Deze worden in dit project gereconstrueerd op basis van bestaande afbeeldingen en kennis van bouwstijlen en bouwhistorische informatie. Verzamelde afbeeldingen van historische gevels zijn opgeslagen in een zelf aangelegde beeldbank, waar ook de digitale afbeeldingen van de gereconstrueerde gevels (texture) te vinden zijn. De gevelafbeeldingen en de verzamelde afmetingen zijn nodig voor het maken van een 3D-model van het huis. De gevels aan de straatzijde krijgen de afbeeldingen van de eerste fase 'opgeplakt' en huis wordt in een overkoepelend 3D-model van de stad Rhenen geplaatst. Het aantal huizen inde stad groeit gestaag. Er staan nu ruim 100 huizen in de 'stad'. De afronding is gepland begin 2013.

Project het Koningshuis

In 2011 heeft de werkgroep het zomerpaleis het Koningshuis als 3D model kunnen laten bouwen. De bezoeker kan zelf rondlopen in het virtuele Koningshuis zoals dat er rond 1640 uitgezien moet hebben. Dit kan in museum het Rondeel op een root scherm, maar ook via internet. Ga naar www.stadrhenen.nl Druk op de knop Bezoek Koningshuis en loop binnen in de wereld van Frederik van de Palts en Elizabeth Stuart.

De tuinen van het Koningshuis

Samen met museum het Rondeel onderzoekt de werkgroep of het mogelijk is om de tuinen van het Koningshuis in te richten. Tuinhistorica en HVOR-lid Carla Oldenburger begeleidt het project.

Uitgebreide informatie over de activiteiten  van de werkgroep vindt u op www.stadrhenen.nl