Van vorstin tot vroedvrouw – 1600 -1700 (Gouden Eeuw)