Bestuursvergadering 21 mei 2019

Op 14 mei was de HVOR gastheer voor de regiovergadering van besturen van de Historisch verenigingen rond Vallei en Rijn en waren allen te gast in het Stadsmuseum Rhenen. Punten: Met uitzondering van de HVOR zijn de huisvestingskosten van collega-ondernemingen gering tot nihil. De HVOR wacht op antwoord van de gemeente inzake kosten (subsidie?) en een eigen ‘honk’. Ervaringen over Adlib en Memorix worden uitgewisseld evenals over website beheer (en facebook), de kosten van het tijdschrift en additionele bronnen van inkomsten naast de contributie. Er zal een verzoek aan Erfgoed Gelderland worden gestuurd met de vraag of ook Historische Verenigingen in de provincie Utrecht gebruik kunnen maken van Memorix. Volgende regiovergadering: dinsdag 12 mei 2020 in Veenendaal.


Lezingen:dinsdag 17 september is het Historisch Café, donderdag 17 oktober staat de lezing in het teken van Zij/Hij: het thema van de Maand van de Geschiedenis, dinsdag 19 november gaat de lezing over de Brandweer.


Onze website is informatief. Het is zinvol om na te denken over de eisen die wij aan de website stellen. Binnenkort verschijnt het verslag van onze externe webbeheerder.


Het voorjaarsnummer van Oud Rhenen is onderweg (inmiddels verspreid onder de leden).


De voorgestelde werkzaamheden van de beleidsplan commissie worden geaccordeerd door het bestuur. De centrale vraag is: ‘Waar staan we over 5 jaar?’


Een eerste idee over het presenteren van foto’s t.g.v. het lustrum in 2022 is al geopperd door Pim Strous.


Webmaster Arjan Verhagen is druk doende om de Cardboxbestanden van onze Erevoorzitter Henk Deys op de website te zetten. Mocht het nodig zijn, zal extern hulp worden ingekocht.


Werkgroep Elst & Remmerden heeft de plaquettes op het monument (4 / 5 mei) geplaatst. Men is actief met AH in overleg m.b.t. en ‘plaatjesboek’ over Elst.


Werkgroep Achterberg heeft zijn pagina op de website ‘gevuld’ en verlevendigd.


De Beeldbank is wekelijks druk met het beschrijving van de vele foto’s van de Cord Otting collectie.