Bestuursvergadering 24 september 2019

Huisvesting HVOR

De Stichting ’t Brandt weer koopt o.a. Kerkstraat 3 en gaat verbouwen. Er is plek voor de HVOR, maar tegen welk tarief? Wij zijn geen commerciële instelling. Ook ons onderkomen voor de lezingen (Hal van de Gedachteniskerk) lijkt op korte termijn onzeker te worden.


Lezingen

Wat zou de eerste lezing van het seizoen, ’t Historisch Café, moeten bieden om een volle zaal te kunnen opleveren? We zullen de leden dit moeten vragen, de opkomst viel dinsdag 17 september een beetje tegen, ondanks de advertentie in Het Gemeentenieuws en het verspreiden van de flyer. Het aanbod was deze avond o.i. interessant, informatief en gevarieerd. Volgende lezing: dinsdag 19 november (zie Agenda).


Oud Rhenen

Jan Maarten, mede-redacteur van Oud Rhenen, roept een ieder (bijvoorbeeld de Sociëteit!) op die ideeën voor artikelen over Rhenen heeft, zich bij de redactie te melden. Er worden al een aantal ideeën geopperd.


Slag om de Grebbeberg 2020

De stand van zaken wordt besproken. Vastgelegde data zijn: scholenproject en bustochten (9 mei) – deze worden vooral door de HVOR begeleid. Het concert van het JWF Kapel op 15 mei in het Gastland en van het Garderegiment Grenadiers en Jagers op 20 mei liggen al vast.


Bestuurszaken

Het concept beleidsplan zal in november aan het bestuur worden overhandigd. De offerte voor het plaatsen van de Cardboxbestanden van Henk Deys op de HVOR website wordt goedgekeurd. Er zijn twijfels over de her uitgifte van het boekje van Combrink over Cunera (oude stijl). Toine Maas zal om advies worden gevraagd. Stadsquiz Rhenen: er wordt een groep samengesteld die de eer van de HVOR hoog kan houden!


Mededelingen

Maand van de geschiedenis: zie lezing Zij/Hij. Beeldbank gaat voortvarend verder met het selecteren van foto’s uit de Cord Otting collectie – inmiddels zijn er ca. 12.000 foto’s bekeken waarvan 2.500 van data zijn voorzien. Dinsdag 12 november: lezing in Achterberg over gesneuvelde soldaat (zie Agenda). In 2020 zal aandacht besteed worden aan het 50 jarig bestaan van de Willem Teellinck school. Er zal dan ook een boekje verschijnen over de geschiedenis van de scholen in Achterberg, een bijdrage van de HVOR i.d.v.v. foto’s en informatie wordt op prijs gesteld. Op 7 juli 2020 staat een lezing in Achterberg gepland, er is contact met de familie Van den Born in Canada.


Rondvraag

Automatisering (alle computers) vraagt de nodige aandacht. Op 17 oktober is een bijeenkomst over de Grebbedijk, leden van het bestuur zullen hierbij aanwezig zijn. Volgende vergadering: dinsdagavond 29 oktober.