Bestuursvergadering 29 oktober 2019

Huisvesting

Met ’t Brandtweer is gesproken over de ruimte die er voor de HVOR beschikbaar zou zijn en de prijs die daar aan is verbonden. Ook met de heer H. Greven van de gemeente is contact geweest. Op 4 november heeft de HVOR mogen spreken op de Commissievergadering Bestuur & Financiën. De betekenis van de HVOR voor de gemeente is die avond nader toegelicht.


Financiën

Het 3e kwartaaloverzicht wordt door de penningmeester gepresenteerd. Een 69-tal leden heeft de contributie nog niet betaald. Er zal door de penningmeester, de secretaris en de ledenadministratie actie worden ondernomen om hen te benaderen. De excursie is ook nog een punt van nader overleg.


Lezingen

De Zij/Hij lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis, in samenwerking met het Stadsmuseum, werd goed bezocht, ca. 75 personen. Er werd een oproep gedaan om met namen te komen van markante Rhenense vrouwen. Op 19 november is de lezing ‘Gestolen kunst uit Afrika’. Ook de lezingen in 2020 worden vastgesteld. Na de ALV op 24 maart 2020 zal de film  ‘Blik op Vrijheid; vluchtverhalen toen en nu’ worden vertoond.


Oud Rhenen

in 2021 zal Jan Maarten Doorman de redactie van Oud Rhenen verlaten. Het artikel over het huis Angelus Ridet heeft aardige reacties opgeleverd.


Public Relations

‘Nieuwsflits’ op de website wordt nu goed bijgehouden. De vrijwilligersbijeenkomst in december wordt vastgesteld.


Slag om de Grebbeberg

Het overzicht van activiteiten – scholenproject, vrijheidsconcerten, concert door Johan Willem Frisokapel op 15 mei – wordt gepresenteerd. Op 9 mei wordt met bussen over de Greb gereden o.l.v. gidsen.


Bestuurszaken

 • Het concept beleidsplan wordt in november aan het bestuur gepresenteerd.
 • De uitvoering om de Cardboxen op de website te zetten, wordt geformaliseerd.
 • Een heruitgave van het boekje van Combrink over Cunera lijkt niet mogelijk.
 • Het vergaderschema voor winter en voorjaar 2020 wordt vastgesteld.
 • Boeken die niets met Rhenen te maken hebben, kunnen uit de bibliotheek worden verwijderd.
 • Er wordt een doos met boeken over het Doksaal besteld.
 • Het team dat meedoet aan de Stadsquiz staat onder leiding van Kees Waiboer.

Mededelingen

 • De advertentie van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen zal na 3 keer niet meer in Oud Rhenen verschijnen.
 • De lezingavond Zij/Hij werd vermeld in de Nieuwsbrief nr. 10 over 100 jaar Vrouwenkiesrecht.
 • Op 12 november gaat de lezing in Achterberg over een Duitse foto van een gesneuvelde Nederlandse militair – zijn familie is gevonden.
 • Samenwerking met het Stadsmuseum vraagt aandacht.