Bestuursvergadering 3 december 2019

Centraal in deze vergadering staat het concept Beleidsplan 2020-2024. Na behandeling maakt de beleidscommissie het plan definitief (Inmiddels is dit definitieve plan, vastgelegd door Pieter Vis, op 17 december 2019 overhandigd aan de voorzitter en de secretaris). Het beleidsplan is de basis voor een actieplan (of een werkplan) dat door het bestuur wordt opgesteld. Het plan zal aan de leden worden gepresenteerd (nader bericht volgt). Alle bestuursleden hebben grote waardering voor het beleidsplan en herkennen de voornaamste punten uit het rapport. Na de presentatie door Just Vlak verlaat de commissie de vergadering en noteert het bestuur een aantal punten die daarna naar de commissie zijn verzonden.


Ledenbestand: maandelijks wordt door de vertegenwoordiger van de Ledenadministratie een ‘back up’ op een stick vastgelegd.


Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari – gelijktijdig met de lezing in Wageningen (zie agenda).