Categorie: Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Bestuursvergadering 14 januari 2020

Gastsprekers zijn mevr. Henny Boor (VR) en mevr. Mirjam Groenendijk (Stadsmuseum). Zij willen in werkgroepverband, met mevr. Maike Woldring (Stadsmuseum) de geschiedschrijving van 101 bekende, actieve, beroemde Rhenense vrouwen (reeds overleden) gaan vastleggen – dit naar analogie van het landelijke initiatief waarin men 1000 Nederlandse vrouwen gaat beschrijven. In 2019 was dit het thema van […]

Bestuursvergadering 3 december 2019

Centraal in deze vergadering staat het concept Beleidsplan 2020-2024. Na behandeling maakt de beleidscommissie het plan definitief (Inmiddels is dit definitieve plan, vastgelegd door Pieter Vis, op 17 december 2019 overhandigd aan de voorzitter en de secretaris). Het beleidsplan is de basis voor een actieplan (of een werkplan) dat door het bestuur wordt opgesteld. Het […]

Bestuursvergadering 29 oktober 2019

Huisvesting Met ’t Brandtweer is gesproken over de ruimte die er voor de HVOR beschikbaar zou zijn en de prijs die daar aan is verbonden. Ook met de heer H. Greven van de gemeente is contact geweest. Op 4 november heeft de HVOR mogen spreken op de Commissievergadering Bestuur & Financiën. De betekenis van de […]

Bestuursvergadering 24 september 2019

Huisvesting HVOR De Stichting ’t Brandt weer koopt o.a. Kerkstraat 3 en gaat verbouwen. Er is plek voor de HVOR, maar tegen welk tarief? Wij zijn geen commerciële instelling. Ook ons onderkomen voor de lezingen (Hal van de Gedachteniskerk) lijkt op korte termijn onzeker te worden. Lezingen Wat zou de eerste lezing van het seizoen, […]

Bestuursvergadering 27 augustus 2019

Tijdens deze vergadering zou de evaluatie plaatsvinden van Oud Rhenen, maar wegens afwezigheid van één van de redactieleden is besloten dit uit te stellen. Om het contact met de redactie levend te houden is besloten om de agenda van de komende vergaderingen door te sturen naar de redactie van Oud Rhenen. De penningmeester licht het […]

Bestuursvergadering 25 juni 2019

Gastspreker was deze keer de heer Ton van Drunen van de WAR. Gezien de gevorderde leeftijd van deze werkgroepleden werd er impliciet een oproep gedaan aan iedereen die geïnteresseerd is in deze werkgroep en hun verhalen, om contact op te nemen met Ton van Drunen. Ze hebben een schat aan ervaringen en verhalen in hun […]

Bestuursvergadering 21 mei 2019

Op 14 mei was de HVOR gastheer voor de regiovergadering van besturen van de Historisch verenigingen rond Vallei en Rijn en waren allen te gast in het Stadsmuseum Rhenen. Punten: Met uitzondering van de HVOR zijn de huisvestingskosten van collega-ondernemingen gering tot nihil. De HVOR wacht op antwoord van de gemeente inzake kosten (subsidie?) en een eigen ‘honk’. Ervaringen […]

Bestuursvergadering 2 april 2019

Opnieuw eist de onzekerheid over onze huisvesting heel veel tijd, ook in deze vergadering. Het contact met B&W vraagt ook veel tijd en we hopen op duidelijkheid. De kerkdiensten in de Gedachteniskerk kennen een einddatum in 2019, er gaat het een en ander veranderen. 4 mei (ook in Elst), 2e Pinksterdag: schoolkinderen worden hierbij betrokken. We zijn […]

Kort résumé 112e ALV 2019 26 maart 2019

Aantal belangstellenden: 50. Punten van aandacht o.a.: onze huisvesting die onzeker blijft, de vacature Ledenadministratie die nog altijd open staat. Werkgroepen timmeren goed aan de weg (maak eens een afspraak – zie onze website – om ze beter te leren kennen!), we zijn trots op ons prachtige tijdschrift en op 5 oktober 2019 is er […]

Bestuursvergadering 22 januari 2019

Met plezier kunnen we u melden dat we een nieuwe penningmeester hebben mogen begroeten: de heer Reijer van der Meijden, lid van onze werkgroep Achterberg. Ook hebben we een nieuwe webmaster gekregen: de heer Arjan Verhagen, ook lid van onze werkgroep Achterberg. Het nieuwe bestuursjaar 2019 kan nauwelijks beter beginnen! Noteer in uw agenda onze Algemene Ledenvergadering op 26 maart. […]

Volgende pagina »