Categorie: Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Extra bestuursvergadering 23 juli

Deze tussentijdse bestuursvergadering was ter voorbereiding op de ALV van donderdag 24 september. Het protocol zoals dat nu bekend is van de Hal van de Gedachteniskerk zal worden gevolgd. Bovendien zal een bericht naar de leden uitgaan om zich aan te melden indien zij de ALV willen bijwonen, gezien het maximaal aantal toegelaten leden in […]

Bestuursvergadering 23 juni 2020

Het welkom van de voorzitter is Corona gekleurd – Corona heeft ons lang op onze handen laten zitten. Anton de Ridder van werkgroep Achterberg is eindelijk geopereerd geworden, Lex Mulder is met een korte vakantie. Webmaster Arjan Verhagen demonstreert aan de hand van voorbeelden hoe de ‘Deys-bestanden’ kunnen worden bekeken. Het betreft 25 bestanden met […]

Bestuursvergadering 27 februari 2020

Gasten zijn Henk van de Berg en webmaster Arjan Verhagen, beide worden hartelijk welkom geheten door de voorzitter. Henk van de Berg zal enige vergaderingen bijwonen om te kijken of hij een bestuursfunctie zou willen vervullen. Arjan Verhagen heeft met behulp van firma Klok kans gezien om de Cardbox bestanden van Henk Deys op de […]

Bestuursvergadering 14 januari 2020

Gastsprekers zijn mevr. Henny Boor (VR) en mevr. Mirjam Groenendijk (Stadsmuseum). Zij willen in werkgroepverband, met mevr. Maike Woldring (Stadsmuseum) de geschiedschrijving van 101 bekende, actieve, beroemde Rhenense vrouwen (reeds overleden) gaan vastleggen – dit naar analogie van het landelijke initiatief waarin men 1000 Nederlandse vrouwen gaat beschrijven. In 2019 was dit het thema van […]

Bestuursvergadering 3 december 2019

Centraal in deze vergadering staat het concept Beleidsplan 2020-2024. Na behandeling maakt de beleidscommissie het plan definitief (Inmiddels is dit definitieve plan, vastgelegd door Pieter Vis, op 17 december 2019 overhandigd aan de voorzitter en de secretaris). Het beleidsplan is de basis voor een actieplan (of een werkplan) dat door het bestuur wordt opgesteld. Het […]

Bestuursvergadering 29 oktober 2019

Huisvesting Met ’t Brandtweer is gesproken over de ruimte die er voor de HVOR beschikbaar zou zijn en de prijs die daar aan is verbonden. Ook met de heer H. Greven van de gemeente is contact geweest. Op 4 november heeft de HVOR mogen spreken op de Commissievergadering Bestuur & Financiën. De betekenis van de […]

Bestuursvergadering 24 september 2019

Huisvesting HVOR De Stichting ’t Brandt weer koopt o.a. Kerkstraat 3 en gaat verbouwen. Er is plek voor de HVOR, maar tegen welk tarief? Wij zijn geen commerciële instelling. Ook ons onderkomen voor de lezingen (Hal van de Gedachteniskerk) lijkt op korte termijn onzeker te worden. Lezingen Wat zou de eerste lezing van het seizoen, […]

Bestuursvergadering 27 augustus 2019

Tijdens deze vergadering zou de evaluatie plaatsvinden van Oud Rhenen, maar wegens afwezigheid van één van de redactieleden is besloten dit uit te stellen. Om het contact met de redactie levend te houden is besloten om de agenda van de komende vergaderingen door te sturen naar de redactie van Oud Rhenen. De penningmeester licht het […]

Bestuursvergadering 25 juni 2019

Gastspreker was deze keer de heer Ton van Drunen van de WAR. Gezien de gevorderde leeftijd van deze werkgroepleden werd er impliciet een oproep gedaan aan iedereen die geïnteresseerd is in deze werkgroep en hun verhalen, om contact op te nemen met Ton van Drunen. Ze hebben een schat aan ervaringen en verhalen in hun […]

Bestuursvergadering 21 mei 2019

Op 14 mei was de HVOR gastheer voor de regiovergadering van besturen van de Historisch verenigingen rond Vallei en Rijn en waren allen te gast in het Stadsmuseum Rhenen. Punten: Met uitzondering van de HVOR zijn de huisvestingskosten van collega-ondernemingen gering tot nihil. De HVOR wacht op antwoord van de gemeente inzake kosten (subsidie?) en een eigen ‘honk’. Ervaringen […]

Volgende pagina »