Categorie: Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Bestuursvergadering 27 oktober 2020

De Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk is op zoek naar alternatieven. De Gedachteniskerk blijft in 2021 beschikbaar voor verhuur. Bartho Kobus informeert het HVOR bestuur over de onvoltooide mobiele ondersteuning van het nieuwe grote scherm aan de Kuilweg – verdere besluitvorming vindt plaats in februari ’21. De HVOR film- en fotocamera zijn afgeschreven, mogelijk zal […]

Bestuursvergadering 22 september

Op 14 september is er contact geweest met het Parochie bestuur en met de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk. Hierin werd een pleidooi gevoerd om de kerk over te dragen aan de Stichting. Wij houden u op de hoogte van het vervolg. Er moeten nog 80 leden benaderd worden om de contributie te betalen. Huisvesting. […]

Bestuursvergadering 18 augustus 2020

Afspraken die door Corona en vakanties zijn uitgesteld, worden opnieuw op de agenda gezet. Complimenten voor Stg. Behoud Erfgoed met de verwerving van het schilderij van de Rijnpoort, een tweede schilderij lijkt ook mogelijk te zijn. De flyer van de Stg. wordt bijgesloten in het september nummer van Oud Rhenen. Financiën In september zullen de […]

Extra bestuursvergadering 23 juli

Deze tussentijdse bestuursvergadering was ter voorbereiding op de ALV van donderdag 24 september. Het protocol zoals dat nu bekend is van de Hal van de Gedachteniskerk zal worden gevolgd. Bovendien zal een bericht naar de leden uitgaan om zich aan te melden indien zij de ALV willen bijwonen, gezien het maximaal aantal toegelaten leden in […]

Bestuursvergadering 23 juni 2020

Het welkom van de voorzitter is Corona gekleurd – Corona heeft ons lang op onze handen laten zitten. Anton de Ridder van werkgroep Achterberg is eindelijk geopereerd geworden, Lex Mulder is met een korte vakantie. Webmaster Arjan Verhagen demonstreert aan de hand van voorbeelden hoe de ‘Deys-bestanden’ kunnen worden bekeken. Het betreft 25 bestanden met […]

Bestuursvergadering 27 februari 2020

Gasten zijn Henk van de Berg en webmaster Arjan Verhagen, beide worden hartelijk welkom geheten door de voorzitter. Henk van de Berg zal enige vergaderingen bijwonen om te kijken of hij een bestuursfunctie zou willen vervullen. Arjan Verhagen heeft met behulp van firma Klok kans gezien om de Cardbox bestanden van Henk Deys op de […]

Bestuursvergadering 14 januari 2020

Gastsprekers zijn mevr. Henny Boor (VR) en mevr. Mirjam Groenendijk (Stadsmuseum). Zij willen in werkgroepverband, met mevr. Maike Woldring (Stadsmuseum) de geschiedschrijving van 101 bekende, actieve, beroemde Rhenense vrouwen (reeds overleden) gaan vastleggen – dit naar analogie van het landelijke initiatief waarin men 1000 Nederlandse vrouwen gaat beschrijven. In 2019 was dit het thema van […]

Van de bestuurstafel 2019

3 december 2019: Centraal in deze vergadering staat het concept Beleidsplan 2020-2024. Na behandeling maakt de beleidscommissie het plan definitief (Inmiddels is dit definitieve plan, vastgelegd door Pieter Vis, op 17 december 2019 overhandigd aan de voorzitter en de secretaris). Het beleidsplan is de basis voor een actieplan (of een werkplan) dat door het bestuur […]

Van de bestuurstafel 2018

Het tweede nummer van Oud Rhenen is op diverse plaatsen als “inkijkexemplaar” neergelegd. Wij blijven (voorlopig) gehuisvest op Kerkstraat 3. Presentaties in ‘De Tollekamp’ zijn goed ontvangen en verdienen een vervolg. Binnenkort is er overleg met de werkgroep Archeologie om volgend jaar de Archeologie Dagen en de Maand van de Geschiedenis meer voor het voetlicht […]

Volgende pagina » « Vorige pagina