Foto van de week

2019 09 03 Recreatie veerpont Elst.jpg

Titel:Recreatie
Beschrijving:Sinds de late middeleeuwen (1487) is er tussen Elst en Ingen een veer in bedrijf. Het veerrecht behoorde ooit tot de heerlijke rechten en was in handen van de adel. Hoewel in 1795 deze rechten werden afgeschaft bleef dit veer tot 1912 eigendom van de adellijke familie baron van Nagell. Sindsdien is het in bezit van de familie Spies. Vóór het ontstaan van dit veer was er al een kleine 200 jaar eerder sprake van een voetveer over de Rijn ter hoogte van Verhuizen, noordelijk van Lienden. Dit gebied heet ook wel de Bonte Morgen. Ook een caravan maakt gebruik van het veer.
Auteur:Leo Schoonhoven HVOR©