Foto van de week

2019 11 01 Bomen.jpg

Titel:De duizendjarige linde van Achterberg.
Beschrijving:De boom, die staat bij het huis aan de Levendaalselaan, kreeg nationale bekendheid toen in 1965 de toenmalige bewoners van het huis, Minie en Bert Arissen, de hulp inriepen van de (toen nog onbekende) boomchirurg Jørn Copijn. Deze slaagde er in de uiteenvallende boom te behouden en te conserveren. Schattingen over de ouderdom lopen uiteen van 350 tot 500 jaar. Nabij de boom, die circa 6 meter in omtrek meet, stond het huis Levendaal, dat in 1820 is afgebroken.
Auteur: Leo Schoonhoven HVOR©