Lezingen 2021

Deze convocatie is inmiddels onder de leden verspreid.

20210930Convocatie oktobernovember