Lid worden

Bent u geïnteresseerd? Word dan lid!

De introductieprijs voor lid/abonnee jaargang 2018 bedraagt € 14,95 (leuk ‘Rhenens’ cadeautje!) en het lidmaatschap gaat per direct in. Gaarne betaling van de contributie op bankrekening nummer NL70INGB0001211163 onder vermelding van ‘nieuw lid per (datum)’. Met ingang van 2019 zal de contributie voor alle leden weer € 23,50 gaan bedragen. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzeggen kan 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar, voor volgende jaar.

Ja, ik wil een abonnement op het vernieuwde tijdschrift ‘Oud Rhenen’ en meld mij hierbij aan als lid/abonnee van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken.

Aanhef:
De heerMevrouw
Naam:

Initialen:

Geboorte jaar (optioneel):
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ruimte voor Opmerkingen: