Nieuws

Teun Jordaan

Met leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van Teun Jordaan, gewaardeerd lid van onze vereniging en bekend bij vele inwoners en scholieren van Rhenen. Hij leidde ze rond ...
Verder Lezen

Stadsquiz Rhenen…

Onze nieuwe voorzitter, Henk van den Berg, is uit de startblokken geschoten door zich als Captain te benoemen van de HVOR groep die mee doet aan de Stadsquiz van Rhenen ...
Verder Lezen

Jumbo, HVOR en het Stadsmuseum

Zelfs de weergoden keken welwillend toe vanmorgen op het Henk Deysplein waar de overhandiging plaatsvond van het Jumbo boek aan onze burgemeester, terwijl de stadshistoricus van Rhenen - naar wie ...
Verder Lezen

Twee broers, één missie door Gerard van Loenen

Woensdag 12 oktober werd het eerste exemplaar van dit boek, overhandigd aan burgemeester Hans van der Pas. Maanden geleden stond dit al gepland, maar Corona ... vult u maar aan ...
Verder Lezen

HVOR en Jumbo Rhenen

Maandag 18 oktober is het zover! De Rijnpost die ook weer in Rhenen wordt verspreid (editie Rhenen, zie foto en link), schreef hierover, het was een goed bewaard geheim. De ...
Verder Lezen

Lezingen 2021

Deze convocatie is inmiddels onder de leden verspreid. 20210930Convocatie oktobernovember ...
Verder Lezen

Het archief van Piet Hovestad en Albertus Pos uit Zeist

Het omvangrijke archief van Piet Hovestad gaf de informatie prijs over de moord op Albertus Pos uit Zeist en Teunis de Jong uit Rhenen. Deze twee jonge mannen kenden elkaar, ...
Verder Lezen

Bestuurswisseling HVOR en verslag ALV

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 september '21 is de bestuurshamer door de heer W.A. van Ommeren overhandigd aan de heer H. van den Berg - onze nieuwe voorzitter voor ...
Verder Lezen

Primeur Stadsmuseum: “Gezicht op Rhenen vanuit het zuidwesten”

Lees hier het inmiddels gepubliceerde bericht (foto Tom Haartsen, Ouderkerk aan de Amstel) over het schilderij van Jan van Goyen uit 1649, vanaf 13 november in het Stadsmuseum te bewonderen: ...
Verder Lezen

Sociëteit terug op het honk

De bijeenkomsten van de dinsdagmorgen Sociëteit worden weer gehouden op Kuilweg 2, Rhenen. Het aantal trouwe belangstellenden in relatie tot de recente Covid-maatregelen, laat dit weer toe. Afgelopen dinsdag 28 ...
Verder Lezen