Nieuws

Herdenken op 4 mei

Anne Uiterwijk: ‘Blijvend herinneren’ Rob: ‘Ik had er op 4 mei weer graag bij willen zijn in ‘Hollands legeruniform’ ??????? ??? ??????????? ???? ???? ?? ?????? ????????????????? ???? ?? ??????????????? ...
Verder Lezen

Tijdschrift Oud Rhenen

Zoals het er nu naar uit ziet, kan aanstaande september het eerste exemplaar van 2021 van ons tijdschrift klaar zijn. Zie verder de notulen van 6 april onder 'bestuurstafel' ...
Verder Lezen

Contributie mail is verstuurd

Geachte leden van de HVOR, vriendelijk verzoek om uw mailbox te openen waarin u de HVOR contributiemail zult aantreffen. Wat later in het jaar dan gebruikelijk, maar mocht u niets ...
Verder Lezen

Vacature PR & Communicatie

Herhaalde oproep: Al enige tijd zoeken wij een HVOR lid dat zich graag wil inzetten om de bekendheid van onze vereniging te onderhouden en te vergroten, als verantwoordelijke voor PR ...
Verder Lezen

HVOR zoekt nog naar een locatie …

In de Rijnpost is het interview met onze voorzitter dhr. Willem van Ommeren verschenen, waarin hij aan een ieder vertelt wat de stand van zaken is van onze zoektocht naar ...
Verder Lezen

Catalogus bibliotheek HVOR online beschikbaar

De afgelopen jaren hebben Lidy Bultje en Pim Strous, beheerders van de bibliotheek, de bibliotheek van de historische vereniging geordend en gecatalogiseerd. Dankzij hun arbeid is nu de catalogus van ...
Verder Lezen

Dorpskrant De Hank bestaat niet meer …

In de Rijnpost is het bericht te lezen dat De Hank, dorpskrant van Elst, niet meer bestaat. Er woedt overal in Nederland, niet alleen in Elst, een verwoede zoektocht naar ...
Verder Lezen

Oud Rhenen nr. 3 2020

Het laatste exemplaar (jaargang nr. 39) van Oud Rhenen is verschenen. De artikelen die hierin staan, zijn: Archeologisch onderzoek naar de Gasthuiskapel in 1994 De Rhenense broers Aalbert en Steven ...
Verder Lezen

Ook de sociëteit moet het hoofd buigen voor Covid-19

Helaas, u voelde het al aankomen: de laatste Soos bijeenkomst van dinsdagochtend 15 december ging niet door. Maar de vaste Soosgangers die de afgelopen weken trouw naar de bijeenkomsten zijn ...
Verder Lezen

HVOR zoekt nieuwe bestuursleden

HVOR zoekt nieuwe bestuursleden – november/december 2020 Wegens aflopende bestuurstermijnen en om diverse gezondheidsredenen zoekt het bestuur van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken een ieder zich te melden ...
Verder Lezen