ANBI informatie HVOR

Naam: Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken (HVOR)

RSIN/fiscaalnummer: 815280646

Kamer van Koophandel: 40479331

Postadres: Rozenlaan 72, 3911DX Rhenen

Bezoekadres: Kerkstraat 3, 3911LD Rhenen “De Commanderij”

 

Het doel van de HVOR is volgens de statuten:

De kennis en belangstelling te bevorderen op het terrein van de geschiedenis, archeologie, en monumentenzorg betreffende de gemeente Rhenen en te waken over het behoud van het cultureel en historisch-landschappelijk erfgoed en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid: de bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor gemaakte kosten.