Het bestuur

Het bestuur leidt, coördineert en initieert de activiteiten, vertegenwoordigt de vereniging en voert het financieel beleid.

Het bestuur bestaat uit 9 personen met de volgende functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, beheer ledenadministratie, webmaster, pr-functionaris, vertegenwoordiger Achterberg, vertegenwoordiger Elst en Remmerden.

Erevoorzitter Dr. H.P. Deys  
Ereleden W.H. Strous, drs. W.A. van Ommeren,
P. Hovestad
 
Voorzitter H. van den Berg  
Secretaris Ir. G.H. van Nieuwenhuizen Rozenlaan 72, 3911 DX Rhenen
tel: 0317 – 614 273
Penningmeester R. van der Meijden  
Bestuursleden Mr. C. Waiboer  
  Drs. A.G. Mulder  
Ledenadministratie Dhr. J. Klootsema (m.i.v. 01-01-2021) tel: 0317 – 741 203
PR&Communicatie Vacature tel: 06 – 1022 5796
Elst & Remmerden Dick van Laar en Nees van den Oosterkamp  
Achterberg A.P. de Ridder tel: 0317 – 616 504
 

 

   
Webmaster A. Verhagen tel: 0317 – 612 522
Redactiecommissie Oud Rhenen drs. P.C. Vis en mevr. M.I.C.de Jong  
Redactie-assistent Mw. E.A.M. Vlak-Derksen  

 

Bank: NL70 INGB 0001 2111 63