Van de bestuurstafel

Bestuursvergadering 22 januari 2019


Met plezier kunnen we u melden dat we een nieuwe penningmeester hebben mogen begroeten: de heer Reijer van der Meijden, lid van onze werkgroep Achterberg. Ook hebben we een nieuwe webmaster gekregen: de heer Arjan Verhagen, ook lid van onze werkgroep Achterberg. Het nieuwe bestuursjaar 2019 kan nauwelijks beter beginnen! Noteer in uw agenda onze Algemene Ledenvergadering op 26 maart.


Het bestuur heeft zich inmiddels gebogen over het beleid voor en de visie op de komende jaren. Kernpunten zijn huisvesting, ledenwerving en dagen zoals Open Monumenten Dag (thema: ‘Plaatsen van Plezier’), Archeologiedagen en Maand van de Geschiedenis. De aandacht en inbreng van de werkgroepen, een ieder vanuit diens eigen invalshoek, zijn hierbij van groot belang.


Het najaarsnummer van ‘Oud Rhenen’, net zo schitterend als het voorjaars- en het zomernummer, is inmiddels bij alle leden op de deurmat gevallen. Er zijn 4 verkooppunten: Bruna en Edwin & Janet in Rhenen, de COOP in Achterberg en AH in Elst.


Vorig jaar dachten wij dat we voorlopig nog op Kerkstraat 3 ons onderkomen zouden hebben. Nu, in 2019, gaat zoveel veranderen dat we toch op zoek moeten gaan naar een ander adres. Wordt vervolgd.


Misschien heeft u het al gemerkt: onze website heeft een kwaliteitsslag, een technische ‘facelift’ gemaakt. We hadden een professionele webbeheerder in de arm genomen en zij gaat nu, samen met onze nieuwe webmaster, de komende maanden de website verder ‘upgraden’. Al uw vragen op dit gebied kunt u stellen aan de verantwoordelijke binnen het bestuur voor Pr & Communicatie, via werkgroeppr@oudrhenen.nl of via de telefoon


Noteer in uw agenda de data van onze lezingavonden: 4 december (Achterberg) en in 2019: 24 januari en 19 februari, de ALV op 26 maart en op 9 mei het Herdenkingsconcert in de Cunerakerk. Nadere informatie (zodra beschikbaar) vindt u in onze Agenda op de website.


 

Van de bestuurstafel 2018

Van de bestuurstafel 2017