Stadsquiz Rhenen 1 november ’19

Oproep aan alle HVOR werkgroepen: vorm een team (of meerdere teams) van ca. 10 tot 25 personen. De teamcaptain haalt op 1 november een vragenboek op om 19.00 uur in het Huis van de Gemeente. Het zijn speuropdrachten (op internet speuren), doe-opdrachten en zoek-opdrachten (de stad in gaan). Om 23.00 uur moeten alle vragen zijn beantwoord en moet het ingevulde vragenboek worden ingeleverd bij de Koning van Denemarken.

De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 22 november bij Bollee Events.

De prijzen zijn respect. € 2000,- € 1000 en         € 500 die je mag besteden aan een van tevoren bepaald doel – bijvoorbeeld je vereniging!