Bestuursvergadering 25 juni 2019

Gastspreker was deze keer de heer Ton van Drunen van de WAR. Gezien de gevorderde leeftijd van deze werkgroepleden werd er impliciet een oproep gedaan aan iedereen die geïnteresseerd is in deze werkgroep en hun verhalen, om contact op te nemen met Ton van Drunen. Ze hebben een schat aan ervaringen en verhalen in hun rugzak! Inmiddels staat een prachtige foto op hun website.


Om aan de eisen van een Culturele Anbi te voldoen moeten de statuten worden gewijzigd. De leden dienen uiteindelijk hun fiat hieraan te geven. Wordt vervolgd.


De PC van de Ledenadministratie wordt ge-upgradet met Windows 10.


Wij wachten nog altijd op een reactie van B&W op onze brief over ons huisvestingsprobleem.


In onze vergadering op 27 augustus zal Toine Maas, hoofdredacteur van Oud Rhenen, als gastspreker aanwezig zijn. Hij heeft al aangekondigd om in april 2020 een extra dik nummer over de evacuatie en de bevrijding te gaan maken. Een gemeenschappelijk nummer met de regioverenigingen over 75 jaar Vrede bleek niet haalbaar.


Het bestuur heeft kennis genomen van de 2 besprekingen van de Commissie Beleidsplan, de verslagen zijn rondgestuurd. Met de webmaster wordt hard gewerkt aan de installatie van Mail Chimp op de HVOR computer (inmiddels is de eerste collectieve mail via dit programma verzonden). Er wordt nagedacht over de kosten van het vertonen van een film na de ALV in maart 2020.


Leden van het bestuur zijn aanwezig bij de ontvangst van Gilbert van Schoonbeke in het Stadsmuseum. Hem zal een koffer met reisbenodigdheden (aangeschaft in Kringloop Cunera) worden overhandigd door onze voorzitter. Daarna varen ze met hem mee in de Stevenaak ‘Helena’.


De investering in de geluidsinstallatie is akkoord, de eventuele heruitgifte van het boek over Cunera en het boek van Mia Koning wordt nader onderzocht. Het plaatsen van de Cardbox bestanden van onze ere-voorzitter vraagt nog wat tijd. We proberen onze bibliotheek in de Commanderij te houden.


Anton de Ridder (werkgroep Achterberg) onthult de resultaten van het onderzoek van Michel Teunissen naar de foto met de dode soldaat uit 1940: de heer Konings uit Tilburg. Nadere info volgt op de pagina van deze werkgroep!


Het afscheid van de bestuursleden Nees van den Oosterkamp en Ben van Laar heeft nog niet plaatsgevonden.


Een extra bestuursvergadering is gepland op 30 juli om 16.00 uur.